คำนวณการใช้งาน

รายการสินค้า

กาว/หน่วย


รายละเอียดกระเบื้อง


ผลการคำนวณ

รายละเอียดกระเบื้อง


ผลการคำนวณผลการคำนวณ

Note : เป็นการคำนวนแบบเฉลี่ย สภาวะการใช้งานจริงอาจมีค่าที่แตกต่างไปจากการคำนวน เนื่องจากความแตกต่างของสภาพพื้นผิว การดูดซึมของพื้นผิว และจุดประสงค์ของการใช้งานของแต่ละบุคคล

Copyright © 2014 JORAKAY CORPORATION CO.,LTD. All rights reserved.