อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้อง

อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้อง
จัดร่องยาแนวอย่างมืออาชีพ

สำหรับเว้นระยะห่างของร่องกระเบื้องให้เท่ากันทุกร่องยาแนว

รหัสสินค้า
ราคา/หน่วย
บาท
ขนาดบรรจุ
1 มม
1.5 มม
2 มม
3 มม
5 มม
10 มม
เลือกสี
เลือกจำนวน

การปูกระเบื้อง ควรเว้นระยะห่างของร่องปูกระเบื้อง เพื่อหลีกเลี่ยงปัฐหากระเบื้องระเบิด ลดปัญหายาแนวหลุดล่อนและได้ร่องยาแนวที่สวยสม่ำเสมอ

ในขณะปูกระเบื้อง ให้วางตัวจัดร่องยาแนวบริเวณ 4 มุมของกระเบื้อง แล้วขยับกระเบื้องให้ชิดอุปกรณ์ เมื่อปูเสร็จเรียบร้อย ดึงอุปกรณ์จัดร่องยาแนวออก

รีวิวสินค้า

Copyright © 2014 JORAKAY CORPORATION CO.,LTD. All rights reserved.