จระเข้ ปลั๊ก

จระเข้ ปลั๊ก
ซีเมนต์แห้งเร็ว อุดน้ำรั่ว

ซีเมนต์แห้งเร็ว อุดน้ำรั่ว

● สำหรับอุดรูรั่ว ขณะมีน้ำซึม หรือน้ำไหลอยู่ให้หยุดได้อย่างรวดเร็ว เช่น บ่อปลา แทงค์น้ำ

● ใช้งานง่ายเพียงแค่ผสมน้ำ แห้งเร็วใน 30 วินาที - 3 นาที

● ใช้ซ่อมพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 °C ได้

● สามารถใช้เพื่อยึดประสานกับเหล็ก เสา และเหล็กเดือย

 

หมายเหตุ

- หากต้องการสินค้าจำนวนมากกรุณาติดต่อเบอร์ 02-720-1112 หรือ ช่องทางแชทเฟซบุ๊ก

- บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

รหัสสินค้า
ราคา/หน่วย
ขนาดบรรจุ
1 กก.
4.5 กก.
เลือกสี
เลือกจำนวน

ซีเมนต์แห้งเร็ว อุดน้ำรั่ว

● สามารถก่อตัวและขยายตัวปิดกั้นการไหลของน้ำอย่างรวดเร็ว

● ใช้เวลาก่อตัวเพียง 30 วินาที - 3 นาที

● ใช้งานง่ายเพียงแค่ผสมน้ำ

● สามารถใช้กับงานซ่อมแซมที่อยู่ภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ (< 0 °C)

● ยึดเกาะกับหมุดเหล็กหรือเหล็กเดือย (Dowels) ได้ดี

● สามารถใช้บรรจุน้ำได้หลังจากทำการบ่ม

ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้ปะหรืออุดรอยรั่วในงานห้องใต้ดิน ท่าเรือ เขื่อน เหมือง ท่ออุโมงค์ แท็งค์น้ำ อ่างเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ เสาเข็ม กำแพง รอยเขื่อน กำแพงกั้นดิน งานซ่อมถนน พื้นสะพาน ห้องทำความเย็น และงาน คอนกรีตอื่นๆ

มาตรฐาน : ASTM C109 สีของผลิคภัณฑ์ : สีเทา ขนาดบรรจุ 1 กก. / กระป๋อง 4.5 กก. / กระป๋อง

จระเข้ ปลั๊ก เป็นซีเมนต์ผสมเสร็จ

สามารถทำปฏิกิริยาในน้ำได้และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบเพื่อใช้ในงานซ่อมรอยรั่วที่เร่งด่วนของคอนกรีตในสภาวะที่รับแรงดันน้ำ รอยรั่วที่มีน้ำซึมตลอดเวลาหรืออยู่ใต้น้ำ จระเข้ ปลั๊ก จะก่อตัวอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งประสานและอุดพื้นผิวงาน เพื่อปิดกั้นการไหลของน้ำได้อย่างถาวร ด้วยคุณสมบัติที่ดีในการก่อตัวเร็ว การต้านการหดตัว และแรงยึดเหนี่ยวกำลังสูงของจระเข้ ปลั๊ก ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้เป็นมอร์ต้าเพื่อยึดประสานกับเหล็ก (Bolts) เสา (Posts) และเหล็กเดือย (Dowels) และสามารถใช้ซ่อมพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 °C ได้ ที่อุณหภูมิดังกล่าวนี้ ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมหลายชนิดไม่สามารถใช้งานได้ สำหรับจระเข้ ปลั๊ก ความร้อนที่เกิดขึ้นขณะผสมจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการก่อตัวให้มากเพียงพอที่จะทำให้เกิดแรงยึดหน่วงระหว่างพื้นผิว เมื่อนำปลั๊กไปใช้ในงานอุดรอยป้องกันน้ำซึม จะมีคุณสมบัติคงทนถาวร ไม่สึกกร่อนหรือเสื่อมคุณสมบัติ
 

 

จระเข้ ปลั๊ก เป็นซีเมนต์ผสมเสร็จ สามารถทำปฏิกิริยาในน้ำได้และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบเพื่อใช้ในงานซ่อมรอยรั่วที่เร่งด่วนของคอนกรีตในสภาวะที่รับแรงดันน้ำ รอยรั่วที่มีน้ำซึมตลอดเวลาหรืออยู่ใต้น้ำ จระเข้ ปลั๊ก จะก่อตัวอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งประสานและอุดพื้นผิวงาน เพื่อปิดกั้นการไหลของน้ำได้อย่างถาวร ด้วยคุณสมบัติที่ดีในการก่อตัวเร็ว การต้านการหดตัว และแรงยึดเหนี่ยวกำลังสูงของจระเข้ ปลั๊ก ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้เป็นมอร์ต้าเพื่อยึดประสานกับเหล็ก (Bolts) เสา (Posts) และเหล็กเดือย (Dowels) และสามารถใช้ซ่อมพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 °C ได้ ที่อุณหภูมิดังกล่าวนี้ ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมหลายชนิดไม่สามารถใช้งานได้ สำหรับจระเข้ ปลั๊ก ความร้อนที่เกิดขึ้นขณะผสมจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการก่อตัวให้มากเพียงพอที่จะทำให้เกิดแรงยึดหน่วงระหว่างพื้นผิว เมื่อนำปลั๊กไปใช้ในงานอุดรอยป้องกันน้ำซึม จะมีคุณสมบัติคงทนถาวร ไม่สึกกร่อนหรือเสื่อมคุณสมบัติ

การเตรียมพื้นผิว

● ทำความสะอาดบริเวณที่ทำการอุดหรือปะ ให้ปราศจากสิ่งสกปรก เช่น น้ำมันหล่อลื่น เศษไม้แบบฝุ่น และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

● สำหรับงานใต้น้ำ พื้นที่ที่จะทำการยึดเกาะหรือประสาน ควรปลอดจากตะไคร่น้ำหรือสาหร่าย

● กรณีผิวหน้าของคอนกรีตที่มี่ลักษณะมันเงา พื้นขัดมัน หรือมีสิ่งปิดผิวหน้า ต้องมีการขัดเปิดผิวหน้าคอนกรีตใหมีรูพรุน ขรุขระหรือหยาบด้วยแปรงลวด สิ่ว หรืออุปกรณ์อื่นๆ นำเศษคอนกรีตหรือมอร์ต้าที่แตกหักออก

● ควรขยายหรือเปิดรอยรั่วซึมให้มีขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ทั้งด้านกว้างและลึกเพื่อให้ จระเข้ ปลั๊ก สามารถยึดเกาะและป้องกันแรงดันน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรเปิดรอยแตกร้าวให้ความลึกมีขนาดมิติมากกว่าด้านกว้าง

อัตราส่วนผสม

จระเข้ปลั๊ก 5 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร

การผสม

● ควรสวมถุงมือในการทำงาน

● เมื่อเติมน้ำลงไปแล้ว ให้ผสมจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน

● ปั้นให้มีรูปร่างคล้ายรอยแตก หรือรูโพรงที่จะทำการอุด ควรสวมถุงมือในการทำงาน

● ระยะเวลาที่ใช้ทำการผสมไม่ควรเกิน 2 นาที

● ผลิตภัณฑ์ที่ผสมแล้วหากทิ้งไว้นานเกิน 3 นาที ไม่ควรเติมน้ำเพิ่มหรือนำกลับมาผสมใหม่

● อุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมในการนำมาใช้ผสมจะอยู่ที่ 21 °C การผสมด้วยน้ำเย็นจะช่วยเพิ่มเวลาในการทำงาน

การใช้งาน

  1. ควรใช้ปลั๊กทันทีที่ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพหนืด พร้อมทั้งทำการอุดไปตามบริเวณรอยแตก
  2. กดหรือเค้นเนื้อผลิตภัณฑ์เข้าไปตามรอยแตกด้วยอุ้งมือ (ที่สวมถุงมือ) เกรียงไม้แต่งปูน หรือวัสดุอื่นที่มีลักษณะแบนเรียบ
  3. กดค้างไว้ไม่น้อยกว่า 30–60 วินาที ในกรณีที่มีน้ำไหลแรง ให้กดค้างทิ้งไว้ 2–3 นาที
  4. จากนั้นให้นำปลายของเกรียงขูดลอกวัสดุส่วนเกินที่บริเวณขอบรอยอุดออก
  5. สำหรับรอยรั่ว รอยแตกตามแนว หรือรอยรั่วตามแนวดิ่ง ควรเริ่มทำการอุดจากด้านบนของรอยแตกแล้วไล่ลงสู่ด้านล่าง

สำหรับการใช้หมุดยึด (Anchoring Bolts) และเหล็กเดือย (Dowels) ควรเจาะรูให้ลึกและใหญ่เพียงพอ โดยทั่วไปจะให้มีพื้นที่รอบวัสดุประมาณ ½ นิ้ว (13 มม.) ผสมผลิตภัณฑ์ให้เข้ากัน และอุดลงไปในรูที่ทำการเจาะไว้ หลังจากนั้นนำวัสดุที่จะทำการยึดฝังลงไปในรูที่เตรียมไว้ บ่มหรือให้ความชื้นประมาณ 15 นาทีและหลีกเลี่ยงไม่ให้ได้รับแรงดันที่มากเกินควร ในช่วงเวลา 2–3 ชั่วโมงแรก

ข้อควรระวัง

● แนะนำผสมใช้งานในปริมาณเล็กๆ พียงพอในการอุดแต่ละรอบ แล้วผสมใหม่ในการอุดรอบต่อไป ไม่ควรผสมจำนวนมากแล้วแบ่งอุดหลายรอบ เพราะส่วนผสมอาจจะแข็งตัวจนใช้งานไม่ทันในการอุดรอบต่อไป

● ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และสารผสมเพิ่มอื่น ๆ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ

● ในกรณีเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์

● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

● ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

● อายุผลิตภัณฑ์ 1 ปีนับจากวันที่ผลิต ในสภาพยังไม่เปิด

รีวิวสินค้า

Copyright © 2014 JORAKAY CORPORATION CO.,LTD. All rights reserved.