การจัดส่ง

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

     อัพเดต แจ้งเรื่องการจัดส่งสินค้าในสถานการณ์ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ค่ะ

    เนื่องจากตามประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ มีประกาศเปิดพื้นที่ในบางพื้นที่และเพิ่มจุดคัดกรองในเส้นทางต่างๆ

จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงทำให้ระบบการจัดส่งสินค้าถึงผู้รับปลายทางล่าช้ากว่าปกติ 2-3 วันค่ะ

 
แจ้ง Update พื้นที่การจัดส่ง จากสถาณการณ์ Covid-19 ที่ทาง DC แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาค่ะ
 

  • จังหวัดนครสวรรค์ อ.บรรพตพิสัย , อ.ลาดยาว ปิดพื้นที่ไม่สามารถจัดส่งได้ค่ะ
  • จังหวัดระยอง เกาะเสม็ด   ปิดพื้นที่ไม่สามารถจัดส่งได้ค่ะ
  • จังหวัดตราด เกาะหมาก   จัดส่งล่าช้าเนื่องจากเรือวิ่งลดลง
  • จังหวัดระนอง ต.ในวงเหนือ , ต.ในวงใต้ , ต.บางแก้ว  อ.ละอุ่น  ของดรับสินค้าชั่วคราวค่ะ
  • จังหวัดชุมพร ม.13 ต.นาขา , ม.13 ต.หาดยาย อ.หลังสวน  ของดรับสินค้าชั่วคราวค่ะ
  • จังหวัดตรัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน ของดรับสินค้าชั่วคราวค่ะ
  • จังหวัดนครศรีธรรมราช อ.บางขัน ปิดพื้นที่ไม่สามารถจัดส่งได้ค่ะ
  • จังหวัดภูเก็ต อ.ถลาง ของดรับสินค้าชั่วคราวค่ะ

หมายเหตุ : พื้นที่อื่นๆที่ไม่ได้ระบุข้างต้นสามารถจัดส่งสินค้าได้แต่จะล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากมีจุดคัดกรองในเส้นทางต่างๆ ทำให้รถขนย้ายเข้าดีซีปลายทางล่าช้าและสินค้าที่มีปริมาณมากทำให้สินค้าที่มีกำหนดส่งในวันดังกล่าวจะต้องดำเนินการจัดส่งในวัน หรือ รอบเข้าถัดไปค่ะ  ต้องขออภัยในความล่าช้ามา ณ ที่นี้ด้วย

 

รายละเอียดการจัดส่งสินค้า

1. รายการสั่งซื้อจะถูกจัดส่งภายใน  3 - 7 วันทำการ หลังจากการยืนยัน ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

2. ปลายทางที่จัดส่ง กรณีที่เป็นอาคารสูง บริษัทฯ จะจัดส่งให้กับผู้รับที่ชั้น 1 เท่านั้น

3. ปลายทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส จัดส่งเฉพาะอำเภอเมืองเท่านั้น

4. เงื่อนไขต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งสินค้าในพื้นที่ ตามเกาะต่างๆ

 

การรับสินค้า

1. สินค้าจะได้รับการจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งหลังจากทำรายการเรียบร้อยแล้ว หรือไม่ได้รับสินค้าตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Calll Center : 02-720-1112 ตั้งแต่เวลา จันทร์ - ศุกร์ : 8.00 น. - 17.00 น.

3. กรุณาตรวจเช็คสินค้าเมื่อท่านได้รับสินค้าทันที และปฏิเสธการรับสินค้าหากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น, ผิดสี, จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น หากเกิดข้อผิดพลาดโปรดแจ้งกลับเจ้าหน้าที่ Calll Center : 02-720-1112 จันทร์ – ศุกร์ : 8.00 น. - 17.00 น.

**ในกรณีที่ท่านเซ็นรับสินค้าแล้วทาง บริษัทฯ ขอสวงนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี

 

 

การตรวจสอบสถานะสินค้า

หลังจากที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้า และ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์เพื่อเป็นการยืนยันรายการสั่งซื้อ

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อของท่านได้ โดยการ คลิกที่ “บัญชีสมาชิก” ที่อยู่ด้านบนด้านขวาของหน้าเว็บไซต์ และ

คลิก "รายการสั่งซื้อ" จะมีรายละเอียดรายการสั่งซื้อของท่านให้ตรวจสอบได้ โดย นำเลขติดตามสถานะสินค้า 13 หลัก 

( 618xxxxxxxxxx ) ไปตรวจสอบได้ที่เว็ปไซต์ : www.nimexpress.com

 

Copyright © 2014 JORAKAY CORPORATION CO.,LTD. All rights reserved.